Thursday 28 May 2009

Goedkeuring

Van: Dorpskantoor
Verzonden: woensdag 27 mei 2009 15:38
Aan: Ludwig en Retha Everson
Onderwerp: Aardskip en eiendom

27 Mei 2009

Dagsê Ludwig

Dankie vir jou navraag oor eiendom op Orania om met die Aardskipprojek te begin.

Die Direksie het die groenlig gegee vir die projek. Uit die aard van die saak sal die nodige bouplanne ingedien moet word.

...

Hartlike groete.

Kobus van der M
Bestuurder

No comments:

Post a Comment