Wednesday 10 November 2010

VAB + OBD + ARGITEK

Vandag het ons 'n vergadering gehad met verteenwoordigers van die dorpsraad (VAB) en die grond eienaars (OBD).

1. Ons mag die erwe verklein. (Ons versoek.)
2. Daar sal dienste wees. (Hulle vereiste.)
a. Rou-water meter en kraan per erf.
b. Brandkraan vir die vier aardskip erwe.
c. Toegangspad. OBD sal gaan vir die absolute minimum.
VAB wag op die ingenieurs beslissing.

So nou is dit afwag en kyk wat gaan die dienste kos.

Regtig 'n taai stroperige onderhandeling.

Ek is al moedeloos en wil net vlug na 'n ver land ver weg van alle amptenare. So het Mike Reynolds waarskynlik ook verskeie keer gevoel.

No comments:

Post a Comment