Sunday 21 August 2011

Aardskip stats: 21 Augustus 2011 August 21 :Earthship stats

Some intial calculations of the recycling materiaal that we will be needing.

Plastic cooldrink bottles ~ 1800 ~ koeldrank bottels
Plastic milk bottles ~ 2010 ~ melk bottels
Tyres(foundation)~ 400 ~ bande (fondament)
Bags (sand)~ 2100 ~ sandsakke
Sand m3 ~ 100 ~ sand kubieke meter

Hier bo is 'n paar hoeveelhede van die herwinde materiaal wat ons gaan nodig
hê.
Wat nog moet bereken word is die hoeveelheid blikkie/glasbottels wat benodig
gaan word.

Groete
Ludwig en Retha

No comments:

Post a Comment