Friday 23 March 2012

First three trusses - Eerste drie dakkappe

We have done it with only three people.

Die kappe is geplaas deur slegs drie persone.

Earthship greetings / Aardskip groete
Ludwig, Retha, Jacobus en Alan
www.aardskip.com
2012/03/23

No comments:

Post a Comment