Friday 24 August 2012

50 % klaar met die glasmuur - 50% done with front wall

Volgende week is die voorste muur klaar.

Next week will the glass wall be done.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
24 Augustus 2012

No comments:

Post a Comment