Friday 3 August 2012

View from the east - Sig van die ooste

Let op hoe in lyn loop die voorste raam. Dankie aan 'n goeie span.

Check how straight is the front frame. Thanks to good team-work.

Groete van die span /Greeting from the team
Ludwig, Retha, Frank en Danie
3 Aug 2012 http://www.aardskip.com kliek op BLOG / Click on BLOG

No comments:

Post a Comment