Thursday 13 September 2012

First layer of the floor is level - www.aardskip.com - Eerstel aag van die vloer is gelyk..

Die vloer gaan 'n grond vloer wees. Die eerste laag is nou gelyk. Bo die laag kom 'n grond laag met strooi en bo dit 'n ... misvloer.

-o0o------

The frist layer of the floor is level. On top of this will be a rammed ground floor and on top of that a final coating with cow dung.

No comments:

Post a Comment