Saturday 16 February 2013

Sitkamer vloer - Aardskip.com - Lounge floor.

Die week was 'n halwe week, want ons moes 'n bietjie na Kimberly gegaan het vir besigheid en ons het 'n begrafnis van vriende van ons bygewoon. By so geleentheid is daar nogal baie wat deur 'n mense se kop maal.

Verder moes ons ongelukig afskeid geneem het van Omar Fourie wat vanaf Okotber 2012 so twee maal 'n week in die ogende vrywilgers diens gedoen het by die Aardskip.

So tussen al die afleidings deur kon ons darem die growwe vloer laag van die sitkamer klaar gemaak het, sien foto. Verder het ons ook die eerstelaag pleister in die derde kamer voltooi.

-o0o------------------

This week was quite eventful; a day trip to Kimberly, a funeral of a friend and a farewell to a volunteer, Omar Fourie.

However we did manage to complete the lounge floor (ruff) and the third room plastering (first layer).

Groete
Ludwig, Retha, Arno en Omar

info.everson@gmail.com
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Tel: +27 73 134 9671
2 January 2012

Donasies - donations
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

No comments:

Post a Comment