Saturday 5 October 2013

Aardskip.com - wil give a talk at the / gaan 'n praatjie gee by die - Karoo Parlament.

Die Karoo parlement is 'n inisiatief om die Karoo verskillende dorpe bymekaar te kry om te leer by mekaar. Ons Aardskip projek het genoeg aandag getrek dat ons gevra was om 'n praatjie daar te gaan gee. Vir ons is dit 'n baie groot eer om die idee van volhoubaarheid te deel met ander op die geleentheid.

Volgende week sal ek die aanbieding beskikbaar stel.

-o0o- http://karoofoundation.co.za/ --------


The Karoo parliament is an initiative so that the different Karoo towns can learn from each other. The "Aardskip" project attracted enough attention that we were asked to present the project at the parliament. For us it is a great honour to share the idea of sustainability with others at this event

-o0o----------------------------------------

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

No comments:

Post a Comment