Monday 9 June 2014

Besoek aan Qala Tala - www.aardskip.com - visited Qala Tala

Die week het ons verder gewerk aan die derde kamer se glasmuur. Fotos volg later. Die muur moet eers klaar wees voor ons die kamer se plafon kan voltooi.

-o0o----------------------------------------

This week we continued to work on the third room's glass wall. Photos will  follow. The wall must be completed before we can complete the room's ceiling.

====================================

In die fotos sien julle ons besoek vorige week aan Qala Tala se ontwikkelingsterreine./
In the photos you can see our visit last week to Qala Tala's development sites.

Anita se ontwikkelingsterrein:  /

Anita's development site: 
 


 1. Anita voor haar kweekhuis gebou met 2 liter plastiek bottels. /

1. Anita before her greenhouse built with 2 litre plastic bottles.


2. Francois en 'n dogtertjie binne 'n een vertrek "Survival Earthship".  /
2. Francois and a daughter in a one room "Survival Earthship".3. Danie by sy bottelmuur. Sien ook geut gemaak 2 liter plastiek bottels.  /
3. Danie in front of his bottle wall. See also the gutter made with 2 litre plastic bottles.


==================================

Thabo se ontwikkelingsterrein: (Thabo Olivier die groenste raadslid in die land.)  /
Thabo's development site: (Thabo Olivier the greenest councillor in the country.)1. Ludwig en Thabo binne sy R.D.P. buiteband-huis.
1. Ludwig and Thabo inside his R.D.P. tire house.

2. Thabo se muur tot muur groente tuin in buitebande.  /
2. Thabo's wall to wall vegetable garden in tires.

These people are really inspiring.vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

No comments:

Post a Comment