Thursday 13 November 2014

Rain rain rain caused rivers 85 mm in less than 24hours - www.aardskip.com - Reën, reën en nogmals reën veroorsaak rivier.

Vandag was dit nag. Na 'n 53mm reën, wat in die nag geval het, het ek 'n bietjie grond verskuiwings gedoen.

Die septiese tenk se mangat loop heellaas vol reënwater (agv. syferwater), wat dan mettertyd in die tenk opeindig. Enige raad?

Ek pomp dit leeg maar die water syfer maar net weer in.

Om alles te kroon kom daar 'n tweede storm met hael en wind en een van my tydelik dakplate (slegs vas gehou met 'n paar klippe en buitebande) op die buitekamer vlieg af. Verder is ons buite plant byna verwoes. Agter en regs om die aardskip het die water gestroom asof dit 'n rivier was, byna knieë
diep op plekke, sien foto.

Met ons gaan dit goed, maar ons bure se dak is afgeruk en op gerol soos 'n mens 'n sardienblikke oop maak. Arme mense se meubels is sopnat en afgeskryf en is dakloos.

-o0o-----------------------------
Today was terrible. After 53 mm rain fell during the night, we had to a little bit of landscaping, to help the water flow.

The septic tank manhole runs full of rain water (seepage), which then eventually end up in the tank, any advice?

I pump it empty but it seeps in again.

To top it all there was a second storm today with hail, 30mm rain and wind. One of my temporary roof sheet (only held with a few stones and tires) of the outside room flew off. Our outside plants are almost destroyed. Behind the earthship and on the eastern side, the water flowed as if it was a
river, in places almost knee deep, see photo.

With us it went very well, however our neighbour's roof was ripped off and rolled up like you will open a sardine can. The poor people's furniture is wet and damaged and they are homelessness.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

No comments:

Post a Comment