Thursday 1 January 2015

Voorspoedige 2015 - www . aardskip . com - Prosperous 2015. - Goto the weblog for more info.

The sun rose for the last time in 2014.
Make in 2015 the earth your ship
heaven your port,
the Bible your map
God your captian
faith your flag
prayer your compass and you will never run on aground!
Love, peace, happiness, health and prosperity for 2015.

Thanks again for all the donations and special thanks to the anonymous
donations.


-o0o----------------------------------------


Die son het die laaste keer opgekom vir 2014.
Maak in 2015 die aarde jou skip,
die hemel jou hawe,
die Bybel jou kaart,
God jou stuurman,
geloof jou vlag,
gebed jou kompas en jy sal nooit op die rotse loop nie!
Liefde, vrede, geluk, gesondheid en voorspoed vir 2015.

Weereens dankie vir alle donasies en spesiale dank aan die anonieme
skenkings.


-o0o----------------------------------------

Groete/Greeting
Ludwig, Retha, Joanelle & Arno Everson

No comments:

Post a Comment