Sunday 8 February 2015

Herpleister westemuur van die - aardskip-com Replastering the western wall.

Ons het voort gegaan om die weste muur met sement te pleister en is tans besig om dit te verf met 'n mengsel van kleigrond, kalk en sement (4:1:1). Die muur lyk net soos die oorspronklike kalk pleister. Verder is ons besig om die binne kant van die weste muur met kleigrond, skalie en strooi (1:1:1)
te pleister.

-o0o---------

We continued to plaster the west wall with cement and currently painting the wall with a mixture of clay, lime and cement (4: 1: 1). It looks just like our original lime plaster. Furthermore, we are plastering the inside of the western wall with clay, shale and straw (1: 1: 1).

vriendelike groete
Ludwig en Danie

Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

No comments:

Post a Comment