Saturday 21 March 2015

Final product of western and front wall of the - aardskip.com - se weste-voor hoek.

Hier is foto van die finale produk van die pleisterwerk en verf aan die weste en voorkant van die aardskip.

Die mengsels wat ons hier gebruik het, is as volg:
Sement pleister: 1 sement : 3 sand : 2 rooigrond
Sement verf:      1 sement : 1 kalk : 4 rooigrond

Ander mengsels ook gebruik in die aardskip:
Binne 1ste laag pleister:   1 rooigrond : 1 skalie klippies : 1 strooi
Binne 2de laag pleister:   3 rooigrond : 3 riviersand : 2 kalk
Binne kalk verf:               2 rooigrond : 1 kalk

1ste laag grondvloer:  1 rooigrond : 2 skalie klippies : 1 strooi
2de laag grondvloer:  1 rooigrond : 2 riviersand
Olie grondvloer:         2 lae sonneblom olie, 1 laag lynsaadolie gemeng met terpentyn
Politoer grondvloer:   Vloerpolitoer so veel keer as wat jy wil.

-o0o---------

Here is a picture of the final product of the plastering and paint of the
western and front wall of the earthship.

The mixtures that we used here, is as follows:
Cement plaster: 1 cement: 3 sand: 2 red soil
Cement paint:   1 cement: lime 1: 4 red soil

Other mixtures also used in the earthship:
Interior 1st layer of plaster:   1 red soil: 1 shale stones: 1 straw
Interior 2nd layer of plaster:  3 red soil: 3 river sand: 2 lime
Interior lime paint:                 2 red soil: 1 lime

1st layer ground floor:    1 red soil: 2 shale stones: 1 straw
2nd layer ground floor:  1 red soil: 2 river sand
Oil ground floor:            2 layers sunflower oil, 1 layer linseed oil mixed with turpentine
Polish ground floor:       Floor polish

vriendelike groete
Ludwig

No comments:

Post a Comment