Wednesday 24 June 2015

Small portion of our autumn harvest - aardskip.com - klein deel van ons herfs oes.

Afrikaans volg.

In the photo you see some of our autumn harvest; butternut, peppers, cucumber and nightshade for jam.

Last week we lost our induction plate which in turn cause the failure of our inverter. We just got news that both items are fixed.

I've started to plaster straw bales in the inside above the eastern entrance. Soon the straw bales will be completely plastered and much more fire proof. You have no idea how quickly an unplastered straw bale house can burn to the ground. Fortunately the earthship use very few straw bales.

-o0o------------------------------

In die foto sien jy 'n deel van ons herfs oes; botterskorsie, rissies, komkommer en nastergal vir konfyt.

Verlede week het ons induksie plaat gebreek wat op sy beurt veroorsaak dat ons inverter ingegee het. Ons het sopas verneem dat beide items herstel is.

Ek het begin om die strooibale in die binnekant rondom die oostelike ingang te pleister. Binnekort sal al strooibale heeltemal gepleister wees en dan is die huis nog meer vuurbestand. Julle het geen idee hoe vinnig 'n ongepleisterde strooibalehuis tot op die grond kan brand. Gelukkig maak die
aardskip van baie min strooibale gebruik.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

No comments:

Post a Comment