Saturday 17 December 2016

Open-plan kitchen, inside of laundry room and pantry
Oopplankombuis, binnekant van waskamer en spensIn the picture you can see how our open-plan kitchen and dining room looks like now. Trevor has worked very hard to get the cupboards so beautiful.
In die foto sien julle hoe ons oopplan kombuis en eetkamer lyk. Trevor het baie hard gewerk om die kombuiskaste so pragtig te kry.
Furthermore you see the laundry room with built-in linen cupboard. The refrigerator is also in the laundry room, because it is cooler than the rest of the kitchen.
Verder sien julle die waskamer met ingeboude linnekas. In die waskamer is ook die yskas omdat dit koeler is as die res van die kombuis.
In the last picture you can see the pantry. Just below the worktop made from recycled kitchen tops, there is a chest with four drawers, not visible. Just visible is the broom closet.

Just a reminder all the cupboards are made of recycled wood.

Lastly, it is incredibly dry in Orania and we will probably have to add 3kl to our tanks.

In die laaste foto sien julle die spens. Net onder die werksblad wat gemaak is van herwinde kombuisblaaie is daar 'n nog 'n laaikas met vier laaie, buite sig. Ook buite sig is die besem kas.

Net weer 'n herinnering al die kaste is gemaak met herwinde hout.

Laastens dit is ontsettend droog in Orania en waarskynlik sal ons 3kl water moet toevoeg tot ons watertenks.

vriendelike groete
Ludwig & en Retha Everson
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

No comments:

Post a Comment