Sunday 2 April 2017

Nederlandse kameraspan by die aardskip
Again we were honered by a Dutch filmcrew.

Reën in Orania:
Reën meetings sedert 1 Jullie 2013 tot 28 Feb 2017

2013 - 119mm 6 maande
2014 - 413mm  12 maande
2015 – 218mm 12 maande
2016 - 229mm 12 maande
2017 - 268mm in slegs 2 maande, dus het daar nou al meer reen geval in twee maande as in die vorige twee jare in twaalf maande.


Die maksimum in een maand was 197mm hierdie Feb 2017. Vorige maksimum was in November 2014, 153mm.

Langste totale droogte Jun en Jul 2014 geen reën. Minste reën in vier maande was 2016 Aug tot 2016 Nov, slegs 6.5mm

Nederlandse kameraspan:
Nog 'n kameraspan het kom uitvind waarom het ons die Aardskip in Orania kom bou en nie elders in ZA nie. Sien foto van links na regs.
Jeroen van den Berg - kameraman, Paul Broers - klankman, Rik van der Westelaken - aanbieder, Twan van der Nieuwenhuijzen - hoofredakteur, Retha, Ludwig en Ester Oostveen – joernalis.

Rik is ‘n bekende Nederlander, TV aanbieder en het in 2015 die baie populere TV program “Wie is de Mol” gewen.

vriendelike groete
Rain in Orania:
Rain measurements since 1 Your 2013 to 28 Feb 2017

2013 - 119mm 6 months
2014 - 413mm 12 months
2015 - 218mm 12 months
2016 - 229mm 12 months
2017 - 268mm in just two months, so this year it rained  in two months more than in the previous two years in twelve months.

The maximum in a month was 197mm this Feb 2017. Previous maximum in November 2014 153mm.

Longest total drought was Jun and Jul 2014 when did not rain at all. Least rain in four months was 2016 Aug 2016 to Nov, when it rain only 6.5mm

Dutch camera crew:
Yet another camera crew came to find out why we build the Earthship in Orania and not elsewhere in ZA. See photo, from left to right.
Jeroen van den Berg - cameraman, Paul Brothers - sound engineer, Rik van der Westelaken - presenter, Twan van der Nieuwenhuijzen - chief editor, Retha, Ludwig en Esther Oostveen - journalist

Rik is a well-known Dutch TV presenter and won the the very popular TV program "Who is the Mole" in 2015.

Regards
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

No comments:

Post a Comment