Wednesday 10 August 2011

Aardskip nuus: 10 Augustus 2011 August 10 :Earthship news

Volunteer / Vrywilligers
========================
Our first session for volunteers will start the 1st of September.
We will only accept three volunteers for the first session.
This will include lodging and meals.

-o0o--------------------
Eerste vrywilligers geleentheid begin 1 September.
Daar is plek vir drie vrywilligers vir die eerste geleentheid.
Dit sluit gratis verblyf en etes in.


Fotos / Photos
==============
Hier is fotos van die:
1. Aanbou van die toegangspad. Daar kom 'n bruggie oor 'n stormwater kanaal.
2. 'n Tydelike toegangspad. Langs die pad gaan ook die rouwater pypleiding
kom.
3. Voorbeeld van die beskermde aalwyne op ons erf.
Al die beskermde aalwyne is tydelik verwyder om te voorkom dat hulle tot
niet gaan tydens die bouery.

-o0o--------------------
Photos:
1. Building of the permanent access road.
2. The temporary access road.
3. Example of the protected aloes on our property.
We temporarily removed them to protect them from the building activity.

Earthship greetings / Aardskip groete
Ludwig en Retha

No comments:

Post a Comment