Friday 5 August 2011

Aardskip nuus: 5 Augustus 2011 August 5 :Earthship news

Goeie nuus ontvang van 'n vriend van die Aardskip projek wat bereid is om
gratis arbeid te verskaf vir dele van die fondasie, die giet van die vloer
en die maak die dak kappe.

By voorbaat dank aan Renus.

-o0o--------------------

Renus will be our first true volunteer, we are very greatfull.

Ludwig en Retha

No comments:

Post a Comment