Saturday 21 December 2013

Lees wat ons besoekers sê oor die - www.aardskip.com - Read the visitors entries October 2013

In the photo you see our cristmas tree made from recycled material.
Ons kersboom gemaak met herwonne materiaal.

Guestbook entries - Gasteboek inskrywing (Vervolg Oktober 2013)
-----------------------------------------------------------------

01/10/2013
* Hennie & Salomé Oosthuizen - Baie interessant en leersaam / Very interesting and informative.
* Lex de Jongh (Utrecht, NL) - Baie beïndrukkend! Sterkte met de afronding! / Very impressed! Good luck with the finishing touches!
* Dale & Erika (Somerset Oos)- Baie dankie! Verskriklik interessant. / Thank you! Terribly interesting.
* Gis Saaiman (Kimberley) - Baie interessant / Very interesting

06/10/2013
* Hein & Lollie Grisel (Bloemfontein) - Noag in Orania / Noah in Orania

12/10/2013
* Dirk & Sandra (Stellenbosch)- Baie interessant! / Very interesting!
* Jacques & Mada (Pretoria)- Amazing / Wonderlike
* Louél & Mercyl (Pretoria)- Baie inspirerend./ Very inspiring.

15/10/2013
* Jan & Susan (Boksburg) - Goeie praktiese uitvoering van idees. / Good practical ideas.

16/10/2013
* Juanita Momberg (Weskaap) - Baie dankie. Beïndruk. / Thank you. Impressed.
* Time & Maudie Surman (Pretoria) - Baie dankie. Baie interessant. / Thank you. Very interesting.

18/0/2013
* Hein Taljaard (Port Shepstone) - Baie dankie vir die baie interesante veduideliking van die "groen" konsep. /Thank you for the very interesting explanation of the "green" concept.
* Pieter Buhrmann (Kentz) - Baie goeie aanwending van afval produkte en sterkte met julle projek. / Very good use of waste products and good luck with your project.

21/10/2013
* Sunuy Grant (Top Travel, producer)- Fantastic! / Fantastiese!
* Charles Watson (Top Travel, camera man)- Brilliant Place. / Briljante Plek.
* Jeannie D (Top Travel, presenter)- Love what you have done with the sunship, brilliant! / Hou van wat jy met die Sonskip gedoen het, briljant!
* Janez Vermeiren (Top Travel, presenter)- Incredible application of much knowledge. Learned a lot. / Ongelooflike toepassing van baie kennis. Baie geleer.

22/10/2013
* Wynand Steenkamp - Ongelooflike toepassing van kennis. Baie geleer. Dankie!! / Amazing application of knowledge. Learned a lot. Thank you!

23/10/2013
* Jan & Elsa Krugell (Louis Trichardt) - Indrukwekkend en baie interessant. / Impressive and very interesting.

25/10/2013
* B Duncan (JHB) - Great iniciative. Let's see more people trying green initiatives. / Groot inisiatief. Kom ons kyk of meer mense die groen-inisiatiewe sal probeer.

26/10/2013
* Dave Duncan (Hopetown) - Fascinating. Come and see us./ Fassinerend. Kom besoek ons.
* Stephen (Bloemfontein) - Save the earth / Bewaar die aarde

31/10/2013
* Rina Rheeder (Wesselsbron, VS) - Wonderlik mooi. Het die inligting baie nuttig gevind en leersaam. Baie dankie. / Amazing beautiful. The information was useful and informative. Thank you.
* Phuthgo Disksole (Pretoria) - The concepts are very inovative and should be used everywhere, as they will solve building and food security problems. / Die konsepte is baie innoverend en moet oral gebruik, aangesien hulle die bou- en voedselsekuriteit probleme kan oplos.
* Leon Goosen - Ongelooflik!! Baie dankie dat ons julle skepping kon sien en beleef. Mag die Here julle seën! Baie liefde. / Unbelievable! Thank you for let us see and experience your creation. May God bless you! Much love.
* Pieter Ferrera - Baie dankie vir julle gasvryheid. Baie interessant en opvoedkundig. Jesus liefde. / Thank you for your hospitality. Very interesting and educational. Jesus love.


Vrywaring: Google assited translations.(http://translate.google.com/#af/en/)

-o0o----------------------------------------

We will add more entries to the blog in due course.

Sal binne kort nog inskrywings plaas.

-o0o----------------------------------------

Groete/Greeting
Ludwig, Retha, Joanelle & Arno Everson

No comments:

Post a Comment