Friday 13 November 2015

Reënval en tenks watervlak - aardskip.com - rainfall and tanks water level.


In die grafiek sien u ons watervlak in ons 30kl tenks. 'n Vlak van 2000mm is 100% vol.

Die volgende punte kan van die grafiek afgelei word:
1.   U sal merk dat in 2013 het ons die tenks 3 keer met rivierwater aangevul, geen reënval maar tog word die tenks voller.
2.  In 2014 en 2015 was dit nie nodig nie.
3.  U sal sien dat die tenks drie keer in 2014 en eenkeer in 2015 oorgeloop het.
4.  Laastens van die grafiek kan ons ook aflei dat dit waarskynlik binne kort gaan begin reën.  

-o0o-----------------------------------------

In the chart you will see our water level in our 30kl tanks. A level of 2000mm 100% full.

The following points can be derived from the chart:
1.   You will note that in 2013 we filled the tanks three times with river water, not rainfall but the tanks were fuller.
2.   In 2014 and 2015 it was not necessary.
3.   You will see the tanks were three times in 2014 and once overfull in 2015.
4.   Finally, from the chart we can conclude that it probably will rain soon.

vriendelike groete
Ludwig  en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671


GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip


No comments:

Post a Comment