Saturday 28 November 2015

Sonkrag en verbruik- aardskip-com - Solar power and usage - Goto the weblog for more info.


The graphs shows the solar energy received in the earthship in BLUE and in RED is our consumption in kWh.

The following points can be derived from the chart:
1. The solar power is generally more than the consumption.
2. In the case where the solar power is less than consumption, the system will compensate the next day.
3. It happens, because the system is trying to keep the batteries full.
4. Winter is the solar slightly less than in the Summer.
5. The maximum kWh is attained in the Fall and Spring.
6. Makisimum in one day was 11,7kWh for a 2kW PV and 254Ah batteries.
7. Minimum was 0,7kWh and the average was 6,77kWh.
8. The total delivered was 6,1MWh (Mega Watt hours) over the period of 2. 5 years.

What was you electricity bill the last 2.5 years?

-o0o-----------------------------------------

In die grafieke sien u die sonkrag wat aardskip ontvang het in BLOU en ons verbruik in ROOI in kWh.

Die volgende punte kan van die grafiek afgelei word:
1. Die sonkrag is meestal meer as die verbruik.
2. In die geval waar die sonkrag minder as die verbruik sal die stelsel kompenseer die volgende dae.
3. Dit gebeur om dat die stelsel probeer altyd die batterye vol hou.
4. Winter is die sonkrag effens minder as in die somer.
5. Die maksimum word behaal in die Herfs en Lente.
6. Maksimum in een dag was 11,7kWh vir ‘n 2kW stelsel.
7. Minimum was 0,7kWh en gemiddelde was 6,77kWh.
8. Die totaal gelewer is 6,1MWh (Mega Watt uur) oor tydperk van 2, 5 jaar.

Wat was u kragrekening die laaste 2,5 jaar?

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

No comments:

Post a Comment