Monday 14 December 2015

Effect of the PV angle on the Solar Power - aardskip.com - Effek van die die sonpaneel se hoek op krag lewering.

In the graphs you see the theoretical effect of the solar panel's angle on the solar power in kWh per kW in installed per day.

In die grafieke sien u die teoretiese effek van die sonpaneel se hoek op die sonkrag in kWh per kW ge├»nstalleer per dag.

Die volgende punte kan van die grafiek afgelei word:

 • NS - Sonpaneel se hoek in die Noord-Suid rigting van af die horison by ‘n breedtegraad -29.83.
 • Elke kleur is ‘n ander hoek, blou - 20, oranje - 30, geel - 40, groen - 50 en rooi-bruin -  60 grade.
 • Die laagste hoek, 20 grade, lewer die meeste krag in die Somer maande.
 • Die hoogste hoek, 60 grade, lewer die meeste in die Winter.
 • 50 grade lewer die minste afwyking in die jaar en piek in die Lente en Herfs.
 • Die beste jaarlikse gemiddeld krag lewering is by ‘n hoek van 30 grade.

Nota: As gevolg van verliese sal die lewering ongeveer 85% wees van die teoretiese syfers. Verder moet ‘n mense aanvaar dat hitte in die Somer gaan die krag lewering verlaag.

Die grafieke is bereken met modelle ontwikkel deur Aardskip Projekte. Benodig u soortgelyk grafieke vir u breedtegraad kontak ons gerus.

-o0o--------

The following points can be derived from the chart:

 • NS - PV's angle in the north-south direction from the horizon at a latitude of -29.83.
 • Each color is a different angle, blue – 20, orange - 30, yellow – 40, green – 50 and red-brown - 60 degrees.
 • The lowest angle, 20 degrees, provide the best results in the Summer months.
 • The highest angle, 60 degrees, provide the best in the Winter.
 • 50 degrees produces the least variance throughout the year and peaks in the Spring and Autumn.
 • The best annual average power is at an angle of 30 degrees.
Note: Due to losses you can expect and 85% of the theoretical figures. Furthermore, we must assume that the temperature in Summer will lower the  power output.

These graphs is generated with models developed by Aardskip Projects. Do you need similar calculations for you latitude, please contact us.
-o0o-----------------------------------------

For more info goto:
vriendelike groete
Ludwig  en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

No comments:

Post a Comment