Friday, 23 September 2016

- Harvest and followup on the kitchen cupboards -
- Kombuiskaste vervolg en ons oes -In the first picture you see our harvest of organically indoor grown vegetables in our grey water planter. There are tomatoes, tomatoes, tomatoes, green peppers, red peppers, broccoli and carrots.

In die eerste prentjie is ons oes van organies binnenshuise gegroei groente in ons gryswater plantebak. Daar is tamaties, tamaties, tamaties, soetrissie, rissie, brokolie en wortels.


The second picture depicts Trevor and the rest of the beautiful kitchen cupboards made from recycled wood.

Regards
Op die tweede foto sien julle Trevor en die res van die pragtige kombuiskaste gemaak van herwinde hout.

Vriendelike groete
Ludwig en Retha

Saturday, 27 August 2016

- Kombuiskaste -
- Kitchen cupboards -
In the picture you see the hard work of Trevor. This is beautiful kitchen cupboards made from recycled wood. It is definitely not the easiest job to use secondhand wood. To have cupboards from real wood is a plus point, no make believe plastic wood.

Cradle to cradle (recycling) our answer to many environmental problems.

Regards

Op die foto sien julle die harde werk van Trevor. Dit is 'n pragtige kombuiskaste gemaak van herwinde hout. Dit is beslis nie die maklikste taak om tweedehandse hout te gebruik nie. Om kaste van egte hout te hê is beslis 'n pluspunt, geen kamstige plastiek hout.

Wiegie tot wiegie (herwinning) is ons antwoord op baie omgewingsprobleme.

Vriendelike groete
Ludwig & Retha Everson

http://www.aardskip.com
http://www.facebook.com/groups/aardskip
http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Sunday, 14 August 2016

Windpomp -
Windmill
Ons vorder vorder fluks in die kombuis. Hier sien julle die eerste aanbouing in die kombuis. Van die gang se kant is dit slegs ‘n skerm/muur en mooi plek om die windpomp op te hang. Nog ‘n kunswerk in die aardskip. Die kunswerk van my suster, Katrienka, is haar geskenk aan Retha

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

----
Our progress is coming on nicely in the kitchen. Here you see the first extension in the kitchen. From the hallway side have only a screen / wall and nice place to hang the windmill. Another artwork in the earthship. This artwork of my sister, Katrienka, is her gift to Retha.

regards
Ludwig and Retha Everson
Box: PO Box 186, Orania 8752, South Africa
Cel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Saturday, 23 July 2016

Plafon en pleister
Plaster and ceiling.

Trevor

Morné 

In die fotos sien julle Morné en Trevor se hande werk.

Trevor het die sitkamer se plafon ingesit en Morné het die pleister werk gedoen.

As julle mooi kyk sal julle ‘n rekenaar skerm sien wat as ‘n waarheidsvenster dien. In die venster is nog die enigste plek waar strooibaal te sien is in die aardskip.

Vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

In the pictures you see Morné and Trevor's handy work.

Trevor placed the ceiling in the living room and Morné did the plastering.

If you look carefully you will see a computer screen that serves as a truth window. The window is the only place where straw bales can still be seen in the earthship. In the window you will see straw, earthbag, cob and lime plaster.

Regards
Ludwig and Retha Everson


Sunday, 26 June 2016

The wonder of solar power / Die mag van sonkrag. - aardskip. com

Hier kan julle die wonder sien van sonkrag. Wie sê ‘n aardskip moet te kortskiet?
1. Mikrogolf/konveksieoond. 2kW
2. Twee plaat stoof. 2kW
3. Ketel (net uit die foto) 2kW
4. Skottelgoedmasjien AAA (0.7 kWh tot 1,5kWh per was) – Nuut.
5. Dubbelbalie Wasmasjien (om die draai)
6. A+ Yskas (0.8 kWh per dag)
7. Dan is daar nog ‘n broodmasjien, diep-olie braaier, mengers en kerwers.

In die voorgrond sien julle ons nuwe twee gasplaat eiland as rugsteun op bewolkte dae. Die kas is gemaak met herwinde hout, deur Trevor.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Here you can see the wonders of solar energy. Who says an earthship should be backward?

1. Microwave / convection oven. 2kW
2. Two glassplate stove. 2kW
3. Kettle (just out of the picture) 2kW
4. Dishwashingmachine AAA (0.7 kWh to 1,5kWh per wash) - New.
5. Twintub washing machine (around the corner)
6. A+ Refrigerator (0.8 kWh per day)
7. There is also a bread machine, deep oil braaier, mixers and shreders.

In the foreground you can see our new two gas plate island, as backup when it is cloudy. The cabinet is made of recycled wood, by Trevor.

regards
Ludwig and Retha Everson
Box: PO Box 186, Orania 8752, South Africa
Cel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Monday, 6 June 2016

Gang plafon vordering / Corridor ceiling - aardskip.comThe ceiling in the corridor is done except for the start and end. We leave it open to finish off the plastering. We used quite heavy recycled wooden panels. It was incredibly hard work, 34 panels had to be hoisted with ropes.

Greetings

Die plafon in die gang is gedoen, behalwe vir die begin en einde. Ons laat dit oop om die afronding te kan doen. Ons het redelike  swaar herwinde hout panele gebruik. Dit was ongelooflike harde werk, 34 panele moes opgehys word met toue.

vriendelike groete
Ludwig  en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
& http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Monday, 23 May 2016

Gang plafon - aardskip . com - Corridor ceiling - Goto the weblog for more info.


We have employed for Trevor to help us to complete the Aardskip. Here you see the new paneling in the corridor and ceiling. Well done!

The wood panels come from recycled PV pallets.

Greetings
Ons het vir Trevor in diens geneem om ons te help om die Aardskip af te rond. Hier sien julle die gang en plafon panele wat hy begin in sit het.

Dit is herwonne hout van die PV panele van 'n sonplaas in die omgewing.

vriendelike groete
Ludwig  en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
& http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Saturday, 26 March 2016

Amerikaanse diplomaat van Nigerië - aardskip.com - USA Diplomate from Nigeria.

It seems that Orania and the Aardskip help each other to become more and more famous. We had a visitor from Nigeria, a USA diplomate in Nigeria. See photo of Edwards Waters and his family.

On the drought question of the previous blog. Our water tanks are currently completely full and we seem to be back to the normal rain cycle. If anybody can donate the Aardskip a 5kl water tank it will be highly appreciated, because last night we had 18mm of rain and we could not capture it.

Greetings
Dit blyk dat Orania en die Aardskip mekaar help om meer en meer bekend te word. Ons het 'n besoeker uit Nigerië ontvang, 'n VSA diplomaat in Nigerië. Sien foto van Edwards Waters en sy gesin.

Wat betref die droogte vraag van vorige keer. Ons watertenks is tans heeltemal vol en ons blyk terug te wees op ons normale reën siklus. As iemand vir die Aardskip 'n 5kl watertenk kan skenk sal dit hoog op prys gestel word, want gisteraand het ons 18mm reën gekry wat ons nie kon opvang nie.

vriendelike groete
Ludwig  en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
& http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Friday, 12 February 2016

Droogte gebreek of nie - aardskip.com - Drought, yes or no?

We had all hopes that 2016 will not be a drought stricken year. Unfortunately February does not give us any good indications. We had thus far only 3.4mm rain, where as in previous years it rained just about every week and up to 45mm in the month.

Furthermore it is extremely hot, we keep on hitting the 40 degree Celcius mark. The earthship can compensate about 12 degrees. This makes the rooms bearable, however the living area is to open get all the advantage. We will start to implement more climate control measures in the future.

The other interesting aspect is that the sun is now starting to move into the earthship, so it is time to saw some seeds. We can not wait to have some veggies in the house again. See the line on the windowsill in the photo.
Ons het gehoop dat 2016 nie 'n droogtegeteisterde jaar sal wees. Ongelukkig voorspel Februarie niks goed nie. Ons het tot dusver slegs 3.4mm reën gekry, waar dit die vorige jare omtrent elke week gereën het, en tot en met 45mm vir die maand.

Verder is dit baie warm en Orania raak die 40 graad Celsius merk gereeld, onder ‘n koelte boom. Gelukkig kompenseer die aardskip die temperatuur met ongeveer 12 grade. Die kamers is draaglik, egter is die leefarea te oop om die hele voordeel te kry. Ons sal begin om meer klimaat beheermaatreëls in die toekoms te implementeer.

Die ander interessante aspek is dat die son nou begin om in die aardskip in te skyn, so dit is tyd om 'n paar sade te saai. Ons kan nie wag om weer groente in die huis te hê nie. Sien streep wat die son maak op die vensterbank foto.

vriendelike groete
Ludwig  en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies:
http://www.facebook.com/groups/aardskip

http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115