Saturday, 28 October 2017

Manie Jackson

Vlnr. Angel, Manie, Ludwig en Retha

Ek en Manie Jackson het ‘n Twitter misverstand gehad. Toe kom maak hy ‘n draai by die Aardskip om te verduidelik dat hy hou van Orania.

Manie: “Baie lekkerder as Twitter. Insiggewend!”
On photo from left to right Angel, Manie, Ludwig en Retha

Manie Jackson and I had a Twitter misunderstanding. Then he came to the Aardskip to explain that he really likes Orania.

Manie: "Much better than Twitter. Insightful!"

Regards
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Binnetuin
Inside Garden


Hier is een van ons tamatie plante wat vir ons heerlike tamaties gee. Tans is die plant byna op sy einde, maar daar hange meer as 20 tamaties aan die plant.

Vriendelik groete

Here is one of our tomato plants that gives us very tasty tomatoes. Currently the plant is almost at the end of its life, but still have more than 20 tomatoes to harvest

Ludwig en Retha Everson

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Herwinning
Recycling


Ons bly maar besig met herwinning en hier is ‘n lampskerm wat ons gemaak het van herwinde koeldrank bottels.

Aardskip groete

We keep on recycling and here is a lampshade we made of recycled soft drinks bottles.

Regards
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Outbuildings
Buitegeboue


Die jaar het ons begin om die motorhuis afdak aan te pak. Ongelukkig het ons teen spoed gehad met ons eerste kontrakteur. Die tweede kontrakteur Rico het tot dakhoogte gekom. Ongelukkig het hy van sy werkers verloor en staan die projek stil.

In die fotos sien julle Rico en Eben.

Aardskip groete
During this year we started the garage. Unfortunately, we had some trouble with our first contractor. The second contractor Rico manage to build to roof height. Unfortunately, he lost one of his workers and had toe stop.


Here you can see a picture that Rico building himself. In the second photo you see Eben and Rico.

Regards
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Sunday, 2 April 2017

Nederlandse kameraspan by die aardskip
Again we were honered by a Dutch filmcrew.

Reën in Orania:
Reën meetings sedert 1 Jullie 2013 tot 28 Feb 2017

2013 - 119mm 6 maande
2014 - 413mm  12 maande
2015 – 218mm 12 maande
2016 - 229mm 12 maande
2017 - 268mm in slegs 2 maande, dus het daar nou al meer reen geval in twee maande as in die vorige twee jare in twaalf maande.


Die maksimum in een maand was 197mm hierdie Feb 2017. Vorige maksimum was in November 2014, 153mm.

Langste totale droogte Jun en Jul 2014 geen reën. Minste reën in vier maande was 2016 Aug tot 2016 Nov, slegs 6.5mm

Nederlandse kameraspan:
Nog 'n kameraspan het kom uitvind waarom het ons die Aardskip in Orania kom bou en nie elders in ZA nie. Sien foto van links na regs.
Jeroen van den Berg - kameraman, Paul Broers - klankman, Rik van der Westelaken - aanbieder, Twan van der Nieuwenhuijzen - hoofredakteur, Retha, Ludwig en Ester Oostveen – joernalis.

Rik is ‘n bekende Nederlander, TV aanbieder en het in 2015 die baie populere TV program “Wie is de Mol” gewen.

vriendelike groete
Rain in Orania:
Rain measurements since 1 Your 2013 to 28 Feb 2017

2013 - 119mm 6 months
2014 - 413mm 12 months
2015 - 218mm 12 months
2016 - 229mm 12 months
2017 - 268mm in just two months, so this year it rained  in two months more than in the previous two years in twelve months.

The maximum in a month was 197mm this Feb 2017. Previous maximum in November 2014 153mm.

Longest total drought was Jun and Jul 2014 when did not rain at all. Least rain in four months was 2016 Aug 2016 to Nov, when it rain only 6.5mm

Dutch camera crew:
Yet another camera crew came to find out why we build the Earthship in Orania and not elsewhere in ZA. See photo, from left to right.
Jeroen van den Berg - cameraman, Paul Brothers - sound engineer, Rik van der Westelaken - presenter, Twan van der Nieuwenhuijzen - chief editor, Retha, Ludwig en Esther Oostveen - journalist

Rik is a well-known Dutch TV presenter and won the the very popular TV program "Who is the Mole" in 2015.

Regards
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Saturday, 4 February 2017

Afriforum het kom inloer
Afriforum came to visit

Currently the work at the earthship are standing still seeing that Trevor got another woodwork job. We are looking for a contractor that can help us to finish the outside building.

In the photo you see some folks from Afriforum that came to visit.

Regards
Tans staan ons werk by die aardskip stil aangesien Trevor 'n ander houtwerk werk gekry het. Ons is nou op soek na 'n kontrakteur wat ons kan help om die buitegebou te voltooi.

In die foto sien jy Nantes Kelder en sy span (Minette, Bea, William, Salet, Eduan en Nates) van Afriforum wat kom in loer het.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

GPS: -29.8168,24.4115

Saturday, 14 January 2017

Prieel en nuwe vetfilter
Pergola and new grease filterOur grey water did not ran out as fast as it should have. So we decided to add an additional grease filter and under ground basin between the two planters. In other words the grey water from kitchen, laundry and bathroom have a much shorter rout to take. We will monitor the situation to see what is the effect on the water to the first planter. See first photo.

Ons gryswater het nie so vinnig as wat dit behoort uit te geloop het nie. Dus het ons besluit om 'n bykomende vetfilter en ondergrondse kom te plaas tussen die twee plantebakke. Met ander woorde die gryswater uit die kombuis, waskamer en badkamer het nou 'n baie korter roete te neem. Ons sal die situasie monitor om te sien wat is die effek op die water na die eerste plantebak. Sien eerste foto.In the second photo you might notice that we added a pergola over our planter for our grapes and other creepers like butternuts. This means we can make beter use of our vertical space.

Greetings
In die tweede foto kan jy sien dat ons 'n prieel bygevoeg bo ons plantebakke vir ons druiwe en ander rankplante soos botterskorsies. Dit beteken dat ons beter gebruik van ons vertikale ruimte te maak.

vriendelik groete

Ludwig en Retha Everson
GPS: -29.8168,24.4115

Saturday, 17 December 2016

Open-plan kitchen, inside of laundry room and pantry
Oopplankombuis, binnekant van waskamer en spensIn the picture you can see how our open-plan kitchen and dining room looks like now. Trevor has worked very hard to get the cupboards so beautiful.
In die foto sien julle hoe ons oopplan kombuis en eetkamer lyk. Trevor het baie hard gewerk om die kombuiskaste so pragtig te kry.
Furthermore you see the laundry room with built-in linen cupboard. The refrigerator is also in the laundry room, because it is cooler than the rest of the kitchen.
Verder sien julle die waskamer met ingeboude linnekas. In die waskamer is ook die yskas omdat dit koeler is as die res van die kombuis.
In the last picture you can see the pantry. Just below the worktop made from recycled kitchen tops, there is a chest with four drawers, not visible. Just visible is the broom closet.

Just a reminder all the cupboards are made of recycled wood.

Lastly, it is incredibly dry in Orania and we will probably have to add 3kl to our tanks.

In die laaste foto sien julle die spens. Net onder die werksblad wat gemaak is van herwinde kombuisblaaie is daar 'n nog 'n laaikas met vier laaie, buite sig. Ook buite sig is die besem kas.

Net weer 'n herinnering al die kaste is gemaak met herwinde hout.

Laastens dit is ontsettend droog in Orania en waarskynlik sal ons 3kl water moet toevoeg tot ons watertenks.

vriendelike groete
Ludwig & en Retha Everson
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Tuesday, 1 November 2016

Kitchen cupboards cutlery drawer and pantry
Kombuiskaste eetgerei-laai en spens
In the first picture you see how cutlery drawer should look like.
In die eerste foto sien julle hoe 'n eetgerei-laai moet lyk.


Furthermore, you can see the large wooden panel of the outside of the pantry.

October was a bad month for rain, we measured only 0.1mm of rain and the water tanks are 35% full. Fortunately there are a forecast of rain over the weekend.

The temperatures were incredibly high was last week, outside was it 40degrees C, in the corridor (greenhouse) 32degrees and the chambers was a acceptable 27degrees.

Regards
Verder sien julle 'n groot hout paneel waar agter die spens kom.

Oktober was 'n slegte maand wat reën betref ons het slegs 0.1mm reën gemeet en die water tenks is 35% vol.  Daar is gelukkig 'n voorspelling van reën oor die naweek.

Die temperature was ongelooflik hoog laas week, buitekant was die 40grade C, in die gang (kweekhuis) 32grade en die kamers was 'n gangbare 27grade.

Vriendelike groete
Ludwig & Retha Everson

Friday, 23 September 2016

- Harvest and followup on the kitchen cupboards -
- Kombuiskaste vervolg en ons oes -In the first picture you see our harvest of organically indoor grown vegetables in our grey water planter. There are tomatoes, tomatoes, tomatoes, green peppers, red peppers, broccoli and carrots.

In die eerste prentjie is ons oes van organies binnenshuise gegroei groente in ons gryswater plantebak. Daar is tamaties, tamaties, tamaties, soetrissie, rissie, brokolie en wortels.


The second picture depicts Trevor and the rest of the beautiful kitchen cupboards made from recycled wood.

Regards
Op die tweede foto sien julle Trevor en die res van die pragtige kombuiskaste gemaak van herwinde hout.

Vriendelike groete
Ludwig en Retha