Saturday, 23 July 2016

Plafon en pleister
Plaster and ceiling.

Trevor

Morné 

In die fotos sien julle Morné en Trevor se hande werk.

Trevor het die sitkamer se plafon ingesit en Morné het die pleister werk gedoen.

As julle mooi kyk sal julle ‘n rekenaar skerm sien wat as ‘n waarheidsvenster dien. In die venster is nog die enigste plek waar strooibaal te sien is in die aardskip.

Vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

In the pictures you see Morné and Trevor's handy work.

Trevor placed the ceiling in the living room and Morné did the plastering.

If you look carefully you will see a computer screen that serves as a truth window. The window is the only place where straw bales can still be seen in the earthship. In the window you will see straw, earthbag, cob and lime plaster.

Regards
Ludwig and Retha Everson


Sunday, 26 June 2016

The wonder of solar power / Die mag van sonkrag. - aardskip. com

Hier kan julle die wonder sien van sonkrag. Wie sê ‘n aardskip moet te kortskiet?
1. Mikrogolf/konveksieoond. 2kW
2. Twee plaat stoof. 2kW
3. Ketel (net uit die foto) 2kW
4. Skottelgoedmasjien AAA (0.7 kWh tot 1,5kWh per was) – Nuut.
5. Dubbelbalie Wasmasjien (om die draai)
6. A+ Yskas (0.8 kWh per dag)
7. Dan is daar nog ‘n broodmasjien, diep-olie braaier, mengers en kerwers.

In die voorgrond sien julle ons nuwe twee gasplaat eiland as rugsteun op bewolkte dae. Die kas is gemaak met herwinde hout, deur Trevor.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Here you can see the wonders of solar energy. Who says an earthship should be backward?

1. Microwave / convection oven. 2kW
2. Two glassplate stove. 2kW
3. Kettle (just out of the picture) 2kW
4. Dishwashingmachine AAA (0.7 kWh to 1,5kWh per wash) - New.
5. Twintub washing machine (around the corner)
6. A+ Refrigerator (0.8 kWh per day)
7. There is also a bread machine, deep oil braaier, mixers and shreders.

In the foreground you can see our new two gas plate island, as backup when it is cloudy. The cabinet is made of recycled wood, by Trevor.

regards
Ludwig and Retha Everson
Box: PO Box 186, Orania 8752, South Africa
Cel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Monday, 6 June 2016

Gang plafon vordering / Corridor ceiling - aardskip.comThe ceiling in the corridor is done except for the start and end. We leave it open to finish off the plastering. We used quite heavy recycled wooden panels. It was incredibly hard work, 34 panels had to be hoisted with ropes.

Greetings

Die plafon in die gang is gedoen, behalwe vir die begin en einde. Ons laat dit oop om die afronding te kan doen. Ons het redelike  swaar herwinde hout panele gebruik. Dit was ongelooflike harde werk, 34 panele moes opgehys word met toue.

vriendelike groete
Ludwig  en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
& http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Monday, 23 May 2016

Gang plafon - aardskip . com - Corridor ceiling - Goto the weblog for more info.


We have employed for Trevor to help us to complete the Aardskip. Here you see the new paneling in the corridor and ceiling. Well done!

The wood panels come from recycled PV pallets.

Greetings
Ons het vir Trevor in diens geneem om ons te help om die Aardskip af te rond. Hier sien julle die gang en plafon panele wat hy begin in sit het.

Dit is herwonne hout van die PV panele van 'n sonplaas in die omgewing.

vriendelike groete
Ludwig  en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
& http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Saturday, 26 March 2016

Amerikaanse diplomaat van Nigerië - aardskip.com - USA Diplomate from Nigeria.

It seems that Orania and the Aardskip help each other to become more and more famous. We had a visitor from Nigeria, a USA diplomate in Nigeria. See photo of Edwards Waters and his family.

On the drought question of the previous blog. Our water tanks are currently completely full and we seem to be back to the normal rain cycle. If anybody can donate the Aardskip a 5kl water tank it will be highly appreciated, because last night we had 18mm of rain and we could not capture it.

Greetings
Dit blyk dat Orania en die Aardskip mekaar help om meer en meer bekend te word. Ons het 'n besoeker uit Nigerië ontvang, 'n VSA diplomaat in Nigerië. Sien foto van Edwards Waters en sy gesin.

Wat betref die droogte vraag van vorige keer. Ons watertenks is tans heeltemal vol en ons blyk terug te wees op ons normale reën siklus. As iemand vir die Aardskip 'n 5kl watertenk kan skenk sal dit hoog op prys gestel word, want gisteraand het ons 18mm reën gekry wat ons nie kon opvang nie.

vriendelike groete
Ludwig  en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
& http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Friday, 12 February 2016

Droogte gebreek of nie - aardskip.com - Drought, yes or no?

We had all hopes that 2016 will not be a drought stricken year. Unfortunately February does not give us any good indications. We had thus far only 3.4mm rain, where as in previous years it rained just about every week and up to 45mm in the month.

Furthermore it is extremely hot, we keep on hitting the 40 degree Celcius mark. The earthship can compensate about 12 degrees. This makes the rooms bearable, however the living area is to open get all the advantage. We will start to implement more climate control measures in the future.

The other interesting aspect is that the sun is now starting to move into the earthship, so it is time to saw some seeds. We can not wait to have some veggies in the house again. See the line on the windowsill in the photo.
Ons het gehoop dat 2016 nie 'n droogtegeteisterde jaar sal wees. Ongelukkig voorspel Februarie niks goed nie. Ons het tot dusver slegs 3.4mm reën gekry, waar dit die vorige jare omtrent elke week gereën het, en tot en met 45mm vir die maand.

Verder is dit baie warm en Orania raak die 40 graad Celsius merk gereeld, onder ‘n koelte boom. Gelukkig kompenseer die aardskip die temperatuur met ongeveer 12 grade. Die kamers is draaglik, egter is die leefarea te oop om die hele voordeel te kry. Ons sal begin om meer klimaat beheermaatreëls in die toekoms te implementeer.

Die ander interessante aspek is dat die son nou begin om in die aardskip in te skyn, so dit is tyd om 'n paar sade te saai. Ons kan nie wag om weer groente in die huis te hê nie. Sien streep wat die son maak op die vensterbank foto.

vriendelike groete
Ludwig  en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies:
http://www.facebook.com/groups/aardskip

http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Friday, 22 January 2016

Voorspoedig outargiese jaar - aardskip . com - Prosperous off-grid year - Goto the weblog for more info.

Laas jaar het ontsettend droog en warm geëindig, maar gelukkig het ons nou al redelik reën ontvang. Hier is die reënval so ver gemeet by aardskip, dit word om 6:00 elke ogend gemeet:
12 Jan - 16,0mm
14 Jan - 2,2mm
17 Jan - 2,0mm
19 Jan - 0,8mm
20 Jan 12,5mm
22 Jan – 0,8mm

Die watertenks is so 65% vol. Dit gee ons ongeveer 20kl water wat ons so 4 maande moet hou.

Hier is twee fotos van interessante vrugte wat ons in die toekoms kan verwag. Die eerste foto is van ons pekanneut boom buite wat ons swartwater gebruik. Die ander foto is een van ons druiweranke binne in die huis wat ons grys water gebruik.

-o0o---------------------

Last year ended extremely dry and hot, but fortunately we already received a reasonable amount of rain. Here are the rainfall so far measured at the earthship, it is measured every moring at six o'clock:
12 Jan - 16,0 mm
14 Jan - 2,2mm
17 Jan - 2,0mm
19 Jan - 0,8mm
20 Jan 12,5mm
22 Jan – 0,8mm

The tanks are about 65% full. This gives us more or less 20 kl of water and should last as about four months.

Here are two pictures of interesting fruit we can expect in the future. The first photo is of our pecan tree outside using our black water. The other picture is one of our inside grape vine which uses our gray water.Pekanneut boom buite wat swartwater gebruik.
Pecan tree outside using our black water.
Druiweranke binne in die huis wat grys water gebruik.
Inside grape vine which uses gray water.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Monday, 21 December 2015

Actual Solar Power verus Model - aardskip.com - Werklike sonkrag versus Model.

In the graph you see the actual and theoretical solar power in kWh per kW installed PV pannels average per day every month.

In die grafieke sien u die werklike en  teoretiese sonkrag in kWh per kW geïnstalleer panele gemiddeld per dag elke maand.


The following points can be derived from the chart:
+ These model values includes a 40% loss.
+ Both values is kWh per kW installed PV pannel.
+ The panels are installed at a angle of 40 degrees.
+ The discrepancies (in. March, October) could be from weather conditions.

-o0o-----------------------------------------

Die volgende punte kan afgelei word uit die grafiek:
+ Hierdie model waardes sluit 'n verlies 40%.
+ Beide waardes is kWh per kW geïnstalleer sonpaneel.
+ Die panele is geïnstalleer op 'n hoek van 40 grade.
+ Die teenstrydighede (in. Maart Oktober) kan wees van weerstoestande.

-o0o-----------------------------------------

vriendelike groete
Ludwig  en Retha Everson

Monday, 14 December 2015

Effect of the PV direction on the Solar Power - aardskip.com - Effek van die sonpaneel se rigting op krag lewering

In the graphs you see the theoretical effect of the solar panel's direction on the solar power in kWh per kW in installed per day.

In die grafieke sien u die teoretiese effek van die sonpaneel se rigting op die sonkrag in kWh per kW geinstalleer per dag.


The following points can be derived from the chart:
 • [30 NS] - solar panel's angle is 30 degrees in the north-south direction on the horizon at a latitude -29.83.
 • [30 W] - solar panel's angle is 30 degrees in the western direction from the horizon.
 • [Beide] - Half of the solar panels are tilted NS and the other half is tilted in the Western direction at 30 degrees.
 • The panels tilted at a 30 degrees in the North-South direction offer the best results, Winter and Summer.
 • The panels tilted at a 30 degrees in the western direction give the worst results, an average loss of 24% per year.
 • Even a combination of panels deliver worse results, an average loss of 12% per year.
Note: Due to other losses will the practical results be about 85% of the theoretical results. Furthermore, we can assume that heat in the summer will reduce the power.

The graphs are calculated with models developed by Aardskip Projects. Need similar graphs for your latitude contact us.

-o0o-----------------------------------------

Die volgende punte kan van die grafiek afgelei word:
 • 30 NS - Sonpaneel se hoek is 30 grade in die Noord-Suid rigting van af die horison by ‘n breedtegraad -29.83.
 • 30 W - Sonpaneel se hoek is 30 grade in die Westelike rigting van af die horison by ‘n breedtegraad -29.83.
 • Beide – Helfte van die sonpanele is N-S gekantel en die ander helfte is Wes gekantel ten 30 grade.
 • Die panele wat 30 grade in die Noord-Suid rigting gekantel is lewer die beste opbrengs, Winter en Somer.
 • Die panele wat 30 grade in die Westelike rigting gekantel is lewer die swakste opbrengs, ‘n gemiddelde ’n 24% verlies per jaar.
 • Selfs ‘n kombinasie van die panele lewer nie goeie resultate nie’n gemiddelde 12% verlies per jaar.

Nota: As gevolg van verliese sal die lewering ongeveer 85% wees van die teoretiese syfers. Verder moet ‘n mense aanvaar dat hitte in die Somer gaan die krag lewering verlaag.

Die grafieke is bereken met modele ontwikkel deur Aardskip Projekte. Benodig u soortgelyk grafieke vir u breedtegraad kontak ons gerus.

-o0o--------
  
For more info goto:
vriendelike groete
Ludwig  en Retha Everson