Friday 27 March 2009

Euro Aardskip in Taos VSADie Aardskip is die nuwe soort wat gebou is in Zwolle, Nederland en in Normandiƫ, Frankryk. Die aardskip wat ons gaan bou sal soortgelyk wees aan die Euro aardskip.

This is the new design of Earthship Biotecture, can be seen in Normandy, France and Zwolle, the Netherlands. We will build a similar one.

Die vooraansig. - Front view

Kliek op prent om meer te sien van die aardskip.

Click on picture to see more about this earthship. It is actually for sale.


Die syaansig. - Side viewDie plan. - Floorplan


No comments:

Post a Comment