Wednesday 24 October 2012

Vrywiliger wys waar hy sy tydkapsule geplaas het. - www.aardskip.com - Volunteer show where he placed his time capsual.

Dankie vir jou hulp Omar Fourie, dit word op prys gestel. Thanks Omar.

Groete
Ludwig, Retha en Hennie,

No comments:

Post a Comment