Tuesday 1 November 2016

Kitchen cupboards cutlery drawer and pantry
Kombuiskaste eetgerei-laai en spens
In the first picture you see how cutlery drawer should look like.
In die eerste foto sien julle hoe 'n eetgerei-laai moet lyk.


Furthermore, you can see the large wooden panel of the outside of the pantry.

October was a bad month for rain, we measured only 0.1mm of rain and the water tanks are 35% full. Fortunately there are a forecast of rain over the weekend.

The temperatures were incredibly high was last week, outside was it 40degrees C, in the corridor (greenhouse) 32degrees and the chambers was a acceptable 27degrees.

Regards
Verder sien julle 'n groot hout paneel waar agter die spens kom.

Oktober was 'n slegte maand wat reën betref ons het slegs 0.1mm reën gemeet en die water tenks is 35% vol.  Daar is gelukkig 'n voorspelling van reën oor die naweek.

Die temperature was ongelooflik hoog laas week, buitekant was die 40grade C, in die gang (kweekhuis) 32grade en die kamers was 'n gangbare 27grade.

Vriendelike groete
Ludwig & Retha Everson

No comments:

Post a Comment